your ads here

advertisement

Algemene verkoopsvoorwaarden voor de verkoop aan partikulieren

ALGEMENE BEPALINGEN

Aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van de algemene verkoops- voorwaarden en prijzen van “Domaine La Garelle”. P.S. De animaties en afbeeldingen op de site van het domein La Garelle zijn niet bindend.

Minderjarigen

Artikel L3342-1 van de wet van 21 juli 2009 van de « Code de la Santé Publique » verbiedt de verkoop van alcohol aan minderjarigen van onder achttien (18) jaar. Door te bestellen verklaart de koper ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over zijn aankoopdaad.

PRIJS

Alle prijzen worden getoond exclusief verzendingskosten, maar inclusief BTW. Eventuele verzending- of douanekosten zullen apart aangerekend worden. De prijzen zijn indicatief en het domein La Garelle kan deze op elk moment wijzigen. De prijzen en verzendingskosten die gelden op het moment van de bestelling blijven van toepassing.

BETALING

De koper heeft verschillende mogelijkheden om de betaling van zijn bestelling uit te voeren :

 • per kredietkaart on-line
  • De betaling gebeurt via het beveiligde systeem van het Crédit Agricole.
  • Wij aanvaarden : Mastercard, Visa
   Crédit Agricole neemt zijn verantwoordelijkheid op in geval van enig probleem met het betalingssysteem.

   Nota : Het domein La Garelle zelf heeft op geen enkel moment toegang tot of kennis van uw bankgegevens.

 • per post- of bankcheque:
  • De Cheque moet uitgeschreven zijn door een bank die gevestigd is in Frankrijk. Hij moet uitgeschreven zijn aan Domaine La Garelle. Hij wordt overgemaakt aan het adres :
   Domaine La Garelle
   4803 route de Ménerbes
   Les Vallats- Ménerbes
   F-84580 Oppède
  • De bestelling zal verwerkt worden na ontvangst van de betaling

LEVERING

Leveringen gebeuren in Frankrijk – inclusief Corsica – en Europa, steeds per veelvoud van 6 flessen van 0,75 liter.

De levering wordt gratis aangeboden voor bestellingen vanaf 120 flessen.

Beschikbaarheid

In het geval dat één of meerdere aangekochte producten niet beschikbaar zou blijken, dan zal het domein La Garelle de klant telefonisch of per mail contacteren om een vervangproduct voor te stellen of desgevallend de niet beschikbare producten terugbetalen.

Leveringstermijn

De leveringstermijn voor Frankrijk bedraagt 7 dagen en 14 dagen voor het buitenland. De vermelde leveringstermijn is indicatief. Eventuele vertragingen in de leveringen geven de koper geen recht om zijn koop te annuleren of de goederen te weigeren en zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding.

Zodra aan de betalingsvoorwaarden werd voldaan, wordt aan de klant een bevestigingsmail gestuurd met de gegevens van de verzending. De levering gebeurt op het adres dat door de klant wordt opgegeven. Indien een leveringsadres fout of onvolledig blijkt te zijn en wordt terugbezorgd op het domein, zal de klant gecontacteerd worden door het domein. Alle kosten voor een nieuwe levering zullen door de klant gedragen worden.

Klachten

De klant is verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. Bij eventuele beschadiging of verlies zal de klant voorbehoud maken aan de leveringsdienst en dit melden binnen de 48 uur aan domein La Garelle per telefoon,fax of mail.

Bij ondertekening van de ontvangstnota verklaart de klant genoegen te hebben genomen met de ontvangen goederen en zal terugbetaling of vervanging niet meer mogelijk zijn.

BEDENKTIJD

Artikel L 121-20 van de wet op de bescherming van de consument laat de aankoper toe binnen de 7 werkdagen vanaf de levering van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet en in de ongeopende originele verpakking terug te sturen. De uitoefening van dit recht impliceert geen kosten voor de klant, met uitzondering van de retourkosten.

ANNULERING VAN EEN BESTELLING

Om in aanmerking te komen dient elke vraag voor annulering van een bestelling gemeld worden aan het domein La Garelle minstens 24 uur vòòr verzenddatum. Deze melding kan gebeuren per telefoon, fax of mail.

FORCE MAJEURE

Het domein La Garelle kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging, vertraging of annulering van een bestelling door omstandigheden buiten haar wil: storm, brand, aardbeving, overstroming, bliksem, staking, blokkering van de transportmiddelen of van het telecommunicatienetwerk.

EIGENDOMSRECHT

De koopwaar blijft de exclusieve eigendom van het Domein La Garelle tot de volledige betaling van de bestelling en dit conform de wetgeving n° 80 335 van 1 mei 1980.

TOEPASSELIJK RECHT

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van betwisting is enkel de handelsrechtbank van Avignon (Vaucluse) bevoegd indien er vooralsnog geen, minnelijke schikking gevonden werd.

TAALKEUZE

De enige geldige interpretatie van de algemene verkoopsvoorwaarden is de interpretatie van de Franstalige versie.